Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Piknik Świetojański w DPS na Kluzeka

W dniu 21 czerwca 2018 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Pikniku Świętojańskim – imprezie organizowanej co roku przez DPS Kluzeka.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania były przygody zabawnych Galów, zmagających się z inwazją Rzymian – tak więc przywitał nas pan dyrektor placówki w przebraniu Obelixa, wszędzie było widać rzymskich legionistów, a nawet samego Cezara, planującego podstępny atak na wioskę galijską.

Rejs po Wiśle

Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”-Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, obfitował w wiele atrakcji. Kilkoro mieszkańców naszego Domu wzięło udział w jednym z tych wydarzeń, a mianowicie w dniu 15 czerwca wraz z instruktorką terapii zajęciowej, terapeutką uzależnień oraz panią psycholog  popłynęliśmy w rejs po Wiśle.

Konkurs na palmę wielkanocną

W dniu 25 marca odbyło się w kościele o.o. Franciszkanów rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną.

Konkurs jest organizowany od kilku lat przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes i co roku bierzemy w nim udział, tym razem w kategorii na palmę najbardziej oryginalną.

W przygotowaniu palmy wzięło udział kilku mieszkańców naszego Domu-na pracowni plastycznej, pod czujnym okiem instruktorki terapii zajęciowej, pani Małgosi.

Amatorski chór z Miechowa

W dniu 13 lutego mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Domu amatorski chór z Miechowa.

Nasi goście przyjechali do nas z występem z okazji Walentynek – panie okazały się utalentowane nie tylko wokalnie, ale również tanecznie, wzbogacając swój występ o popisy choreograficzne.

Strony