Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Telefon: 12 411 94 00,
            12 410 53 26
Faks:    12 410 53 25
sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

          

 

 

Siedziba

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

ZAKAZ ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. ROZRYWKA 1

Na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 34)  wprowadza się (do odwołania) zakaz odwiedzin u mieszkańców Domu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Dariusz Żebrowski

OGRANICZENIE ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW

OGRANICZENIE ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Ul. Rozrywka 1

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom Domu, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne w przypadku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową i pośrednio, wprowadza się (do odwołania) ograniczenie odwiedzin u mieszkańców Domu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Turniej BOULES na Kluzeka

Jak co roku , w czerwcu DPS Kluzeka organizuje turniej gry w boule, w którym biorą udział zarówno mieszkańcy DPS-ów, jak i uczestnicy WTZ-ów, czy CAS-ów.

Tegoroczny turniej był już VI z kolei , a wzięło w nim udział 54 uczestników, czyli 18 drużyn.

Misterium Męki Pańskiej

Dnia 17.05.2019 w naszym Domu miało miejsce przedstawienie teatralne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

OFERTA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. ROZRYWKA 1 W KRAKOWIE

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Marzec i kwiecień w naszym Domu

Marzec i kwiecień w naszym Domu upłynęły pod znakiem przygotowań do Świąt Wielkanocnych.

Występ Grupy Senioralnej "KORALE"

W dniu 22 lutego mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Domu grupę senioralną „Korale”, działającą przy Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

Strony

Subskrybuj Dom Pomocy Społecznej RSS