ZAKAZ ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. ROZRYWKA 1

Na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 34)  wprowadza się (do odwołania) zakaz odwiedzin u mieszkańców Domu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Dariusz Żebrowski